Nahý jsem vyšel z života matky své
Obraz smrti v hudbě německých protestantů 17. století

 

„Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také zase tam navrátím. Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo.“, říká Job.

U německých protestantů 17. století byla každodenní příprava na smrt přirozenou součástí života. Ars moriendi tvořilo jeden z pilířů tehdejší mentality. Vzdělaní luteráni si často sami vybírali biblické texty a duchovní písně, které měly zaznít na jejich budoucím pohřbu. Ti zámožnější si objednávali i zhudebnění těchto textů. Běžné bylo též sepsání vlastního životopisu, který se posléze na pohřbu četl. Někteří velmi zámožní věřící si dokonce zaplatili celé kostýmní zkoušky na průběh jejich vlastní pohřební bohoslužby, někteří dokonce sami sepisovali kázání, jež mělo být na jejich pohřbu prosloveno. Více... in: Psalterium folia 2010/2 : 12–13.