Poutník vypráví o své cestě k Bohu

"Z milosti Boží jsem člověk, křesťan, svými skutky veliký hříšník, svým stavem nejposlednější poutník bez přístřeší, toulající se z místa na místo"

Ukázka z 1. kapitoly zde. (pdf, 1,1 MB)

z anotace nakladatele (Jiřího Vacka): ...vyprávění ruského pravoslavného poutníka z 19. století o tom, jak hledal nepřetržitou modlitbu Srdce, ke které nás vybízí Nový zákon. Našel ji v opakování Ježíšovy modlitby, která ho nejednou zachránila na jeho cestách. Podivuhodné příběhy a události, se kterými se poutník na své cestě po Rusku setkal, se v jeho vyprávění prolínají s hlubokými poučeními o duchovní cestě k Bohu. Z celé knihy neustále promlouvá přirozená a laskavá moudrost člověka opravdově hledajícího Boha...