Huební rétorika jako klíč....

Collegium Marianum – Týnská škola
Melantrichova 19, Praha 1

pořádá:
„SEMINÁŘ PROVOZOVACÍ PRAXE HUDBY 17.-18. STOLETÍ“MARC VANSCHEEUWIJCK
(University of Oregon)

1. – 2.  května 2010

Program:

Sobota 1. května 2010
 (10.00 – 12.00)
Hudební akustika a kompoziční techniky v bazilice San Petronio v Bologni

(12:30 – 14:00, 15:00 – 17:00)
Hudební rétorika jako klíč k provozovací praxi barokní hudby

Neděle 2. května 2010
 (10:00 – 13:00)
Víme, co je barokní violoncello? Bachovo „violoncello“ a Tartiniho koncerty

Workshop pro aktivní účastníky
 (14:30 – 17:00)
repertoár pro violoncello a ansámbly (Vitali, Galli, Gabrielli, Jacchini, Laurenti, Torelli, Bononcini, Boni, Vivaldi, Geminiani etc.)

přihlášky do 29.4. 2010

kurzovné: 100Kč

Přihlášky  a rezervace:
Collegium Marianum, Melantrichova 19, Praha 1
pavla@collegiummarianum.cz
www.collegiummarianum.cz
tel: 224 229 462, 731 448 348