Výstava Kristus v umění věků

Za Ježíšem do Kašperských Hor

 

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

29. 4. - 31. 10. 2010
pod patronací J.Exc.Mons. Jiřího Paďoura OFMCap.
biskupa českbuďejovického

Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy (28. 4. v 18:00) zde.
      
Muzeum Šumavy pokračuje v sérii svých umělecko-historických výstav věnovaných křesťanské ikonografii. Jako autor na nich tradičně spolupracuje přední historik umění, profesor Karlovy univerzity, PhDr. Ing. Jan Royt, ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze. Po výstavách jako Lidová zbožnost na Šumavě, Sv. Jan Nepomucký, Lidové devocionálie, Barokní kultura, Sv. Vintíř a poustevnictví, Poslové nebes, Zahrada mariánská, Dítě Ježíš, Memento mori! a další, přichází letos na řadu expozice s názvem Kristus v umění věků. Muzeum Šumavy tu bude prezentovat jednak své vlastní sbírkové předměty a jednak množství uměleckých památek 15.- 20.století, vypůjčených ze sbírek českých muzeí a galerií, církve i soukromníků. Výstavní prostory v Kašperských Horách naplní ukázkami domácího i evropského umění - obrazy, grafikou, plastikami i pracemi uměleckého řemesla. Vedle děl mistrů zde najde své místo rovněž lidová tvorba jako dřevořezby nebo podmalby na skle, objeví se také ikony.Velká skupina předmětů z vlastních sbírek Muzea Šumavy se s předstihem podrobovala restaurování v ateliéru akademického malíře Jana Hály z Lažánek
u Blatné.


Díky spolupráci regionálního nakladatelství Karmášek v Českých Budějovicích vychází v edici Historie k výstavě bohatě ilustrovaná doprovodná kniha autora Jana Royta, věnovaná ikonografii Ježíše Krista v dílech domácího i světového umění. Publikace bude šířena nejen v místě konání výstavy, ale také v síti knihkupectví. V rámci příprav expozice vznikla rovněž aktuální studie známého českého teologa, profesora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Karla Skalického „Ježíš Nazaretský - Otázka a výzva člověku naší doby“. Umělecko-historická výstava v Kašperských Horách tak rozšiřuje svůj záběr o podněty k poznání ústřední postavy křesťanství, osobnosti, která jedinečným způsobem a nesmazatelně poznamenala charakter velké části naší civilizace. Rovněž tuto Skalického knížku z produkce Teologické fakulty Jihočeské univerzity ale i některé další vhodné tituly (včetně nejnovějších překladů bible) si budete moci koupit v době kašperskohorské výstavy. K výstavě se připravuje také několik doprovodných akcí jako přednášky a koncerty.


Umělecko-historická expozice Kristus v umění věků se bude konat v době květen – říjen 2010 ve výstavních prostorách Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Čestnou záštitu nad ní převzal českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap. Slavnostní zahájení se uskuteční 28. dubna od 18,00 hodin v návaznosti na program mezinárodní konference Poutní cesty a Šumava, kterou připravuje regionální centrum pro rozvoj venkova, působící v oblasti Českého lesa a Šumavy - AgAkcent. Vernisáž výstavy bude uvedena slavnostní mší svatou v kostele sv. Markéty, kterou bude celebrovat s dalšími duchovními světící a pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Bezprostředně po bohoslužbě následuje vlastní otevření výstavy, prezentace doprovodné knihy a společenské setkání. O hudební doprovod se postará renomovaný profesionální soubor Ritornello  s uměleckým vedoucím Michaelem Pospíšilem. Pořadatelé zvou k účasti širokou veřejnost.

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory