Slavnost Sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic

Jak se dostat z Prahy na Dobrou Vodu u Hartmanic? Není to Dobrá Voda v Novohradských Horách ani u Českých Budějovic...

 

Slavnost Sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic
Sobota 9. října 18:00 Nešpory v kostele Sv. Vintíře
Neděle 10. října 10:30 slavnostní mše sv. v českém a německém jazyce
Celebrují: Generalní vikář P. Adolf Pintíř (České Budějovice), P. Vavřinec Skýpala (Kašperské Hory),
Msgr. P. Karlheinz Frühmorgen (Würzburg), P. Jügen Reihofer (Rinchnach) a další.
Homilie: GV Adolf Pintíř | Hudba: Orlando di Lasso | Missa Osculetur Me

Během bohoslužby bude požehnán nově vytvořený oltář, kazatelna a skleněný betlém z rukou výtvarnice Vladěny Tesařové.
Všichni jsou srdečně zváni.

Plakát v češtině ke stažení

-------------------

St.-Gunther - Patrozinium in Gutwasser 
Samstag 9. Oktober 2010 | 18.00 Uhr Vesper 
Sonntag 10. Oktober | 10.30 Uhr Festmesse in deutscher und tschechischer Sprache
Zelebranten: Generalvikar Adolf Pintíř aus Budweis, Ortspfarrer V. Skýpala, Msgr. Karlheinz Frühmorgen, 
Pf. Reihofer von Rinchnacher u.a.
Prediger: GV Adolf Pintíř | Musik: Orlando di Lasso | Missa Osculetur Me

Während des Gottesdienstes werden der neugeschaffene Altar sowie der Ambo und die gläserne Krippe aus der Hand von Vladěna Tesařová gesegnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Deutsch-Poster (download)